Mga Mapagkukunan ng Provider

 Pagpaparehistro ng Kliyente

Mga klinikal na anyo

Handbook – Pandagdag sa WA

ProviderConnect

  • Mga Gabay at Tutorial ng ProviderConnect
  • Mag-login o magrehistro sa ProviderConnect, isang online na tool na nagbibigay-daan sa iyo upang magsumite at suriin ang katayuan ng mga paghahabol, suriin ang pagiging karapat-dapat ng miyembro, i-update ang iyong profile sa provider, humiling ng mga pahintulot sa inpatient at outpatient, at marami pa. Madaling gamitin ang ProviderConnect, ligtas at magagamit 24/7.
     

    Mag log in Magparehistro Demo