HI-FYVE Pierce County FYSPRT

Ang HI-FYVE FYSPRT malugod na ipinepresenta…

Isang pantay pagpupulong hinggil sa iyong pangangalagang pangkalusugan…

Susunod na pulong: WALANG JULY MEETING

Agosto 22, 2022 mula 4 pm hanggang 5:30 pm 

Lokasyon: ZOOM

Mangyaring makipag-ugnay kay Ahney King kung mayroon kang anumang mga katanungan at / o mga paghihirap na dumalo dahil sa transportasyon at / o pangangalaga sa bata, mayroong tulong sa pananalapi para sa iyo:

Ahney.King@beaconhealthoptions.com o 253-313-2275

HI-FYVE FYSPRT BUOD:

Ang HI-FYVE FYSPRT ay nakatuon sa pagsasama-sama ng mga pamilya at kabataan sa isang patas na forum upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at saloobin tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali na kanilang natanggap o kasalukuyang natatanggap. Kaugnay nito, ang mga karanasan at puna na iyon ay ibinabahagi sa buong estado na antas upang makatulong na magdirekta at magbigay ng pagtuon sa kasalukuyan at sa hinaharap na paggagamot at mga patakaran na nauugnay sa kalusugan. Ang HI-FYVE FYSPRT nakakatugon sa ika-apat na Lunes ng buwan sa gabi kung saan ang isang masarap na hapunan ay ibinibigay sa lahat ng mga kalahok at isang katamtamang regalo card na ibinigay sa mga kalahok na kabataan sa pagitan ng edad 14 at 22 taong gulang.

HI-FYVE FYSPRT MISYON:

Ang misyon ng HI-FYVE FYSPRT ay upang magbigay ng isang patas na forum upang pagsama-samahin ang lahat ng mga tinig upang mapabuti at palakasin ang mga sistemang pangkalusugan sa pag-uugali ng kabataan, pamilya, at mga kasosyo sa system sa isang entity ng rehiyon.

HI-FYVE FYSPRT VISION:

Ang HI-FYVE FYSPRT ang paningin ay upang maimpluwensyang aktibo at magbigay ng pamumuno upang matugunan ang mga hamon at hadlang na kinakaharap ng sistema ng serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali para sa mga bata, kabataan, at pamilya sa County ng Pierce.

HIFYVE PIERCE FYSPRT Flyer

2022 HI-FYVE FYSPRT Mga pagpupulong

  Agenda Minuto Mga Kagamitan sa Pagdaragdag
Enero Agenda Minuto  
Pebrero Agenda Minuto  
Marso Agenda Minuto  
Abril Agenda Minuto Pagbuo ng Programa ng Pagsuporta sa Peer, IBJ – Freedom Summer Symposium
Mayo Agenda Minuto WISe Data Review
Hunyo Agenda Minuto CCS Mental Health Services
Hulyo walang meeting n/a  
August      
Setyembre      
Oktubre      
Nobyembre      
Disyembre      

 

Archive

Iba Pang Mga Mapagkukunan

Hi-FYVE FYSPRT 2021 Workplan

HI-FYVE PCWA FYSPRT Charter

HI-FYVE PCWA FYSPRT Emergency Response Protocol

Plano ng Strategic na HI-FYVE PCWA FYSPRT

HI-FYVE PCWA FYSPRT Kailangan ng Pagtatasa

Statewide FYSPRT Website Link