Mga Serbisyo sa Pierce County Washington

Para sa Pierce County Washington, pinamamahalaan ng Beacon ang mga pangunahing serbisyong ito:

CRISIS SERVICES

PANGKALUSUGANG PANGKALUSUGAN AT PANG-ABUS NA PANG-ABUS BLOCK GRANT PLANNING

Ang bawat rehiyon sa Washington ay dapat magkaroon ng isang kasalukuyang plano na nagdidirekta sa pangangasiwa ng lokal na pagpopondo sa kalusugan ng pag-uugali mula sa US Substance Abuse at Mental Health Administration.

FAMILY YOUTH SYSTEM PARTNER ROUND TABLE (FYSPRT)

The HI-FYVE Pierce County Family Youth System Partner Round Table (HI-FYVE FYSPRT) is committed to bringing the voices of the youth, families, and system partners of our communities to create an equitable forum that will help form policy at the local and regional level.  If you or a loved one have experienced or are currently enrolled in Medicaid funded services either in mental health and/or substance use in Pierce County and wish to share your experiences and feedback, then please know that the HI-FYVE FYSPRT hosts a monthly meeting where like-minded individuals discuss and support an open dialogue to improve the services in our community.  A delicious dinner is provided to all and attending eligible youth will receive a modest gift card for active participation.

  • Pierce County Washington, Mangyaring makipag-ugnay kay Gerardo Perez-Guerrero sa pamamagitan ng email sa: Gerardo.Perez-Guerrero@beaconhealthoptions.com

Mag-link sa webpage ng HI-FYVE FYSPRT

LONG-TERM INPATIENT PROGRAM Committee (CLIP) NG BATA

Ang Komite ng Programang Pang-matagalang Inpatient ng Bata sa County ng County ng Washington (PCWA CLIP) ay binubuo ng iba't ibang mga kinatawan ng ahensya at miyembro ng pamayanan na nagtatagpo sa buwanang batayan upang makatulong na gabayan ang mga kabataan at pamilya sa pag-navigate sa pinaka-masinsinang, pinondohan ng publiko na panggagaling na psychiatric na paggamot na magagamit sa kanila . Ang mga serbisyo sa CLIP ay idinisenyo para sa kabataan sa pagitan ng edad na 5 hanggang 18 taong gulang. Ang pag-apply para sa pagpapatala ng CLIP ay ginagawa sa rehiyon ayon sa rehiyon ng isang lokal na komite na CLIP.

  • Pierce County Washington, Mangyaring makipag-ugnay sa Barbie Degenhart o Kristen Schadegg sa pamamagitan ng email sa: Barbara.Degenhart@beaconhealthoptions.com o Kristen.Schadegg@beaconhealthoptions.com

Link sa website ng CLIP ng Estado ng Washington

BEHAVIORAL HEALTH OMBUDS

Nagbibigay ang serbisyo ng Ombuds ng libre at kumpidensyal na tulong kapag mayroon kang pag-aalala o reklamo tungkol sa iyong mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali. Ito ay malaya sa Beacon. Ang serbisyo ng Ombuds ay maaaring makatulong sa iyo sa system ng hinaing at mga apela. Maaari ka ring tulungan na mag-file at tulungan ka sa panahon ng isang pagdinig sa Fair Fair.

  • Pierce County Washington, mangyaring makipag-ugnay sa Ombuds na si Michelle Tinkler o Princene Johnson sa 800-531-0508 o sa pamamagitan ng email michelle@tacid.org o princene@tacid.org.

PROGRAMA NG CRIMINAL JUSTICE

Beacon contracts with local providers to deliver services to individuals with a behavioral health need who are involved with the local criminal justice system or incarcerated in the local jails. Services are provided within the rules of the two-state proviso funding sources: Criminal Justice Treatment Account and Jail Transition.

BATAS NG Payo sa Kaayusan sa Kalusugan

The Pierce County Washington Behavioral Health Advisory Board (PCWA BHAB) is a voluntary and community-driven group that advises the Pierce County Washington region on local behavioral health priorities.

Mag-link sa webpage ng PCWA BHAB

Mga Mapagkukunan ng Komunidad

Mag-click dito to see a list of community resources to support individuals and families in need, such as behavioral health services, transportation, and housing.