Usługi w południowo-zachodnim Waszyngtonie

For Clark, Skamania, and Klickitat counties, Beacon manages these core services:

Crisis Services

Mental Health and Substance Use Block Grant Planning

Każdy region w Waszyngtonie musi mieć aktualny plan, który kieruje administracją lokalnymi funduszami na rzecz zdrowia behawioralnego z Amerykańskiej Agencji ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego.

Family Youth System Partner Round Table (FYSPRT)

DZIECIĘCY DŁUGOTERMINOWY KOMITET PROGRAMOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (CLIP)

The Southwest Washington Children’s Long-Term Inpatient Program Committee (SWWA CLIP) is composed of various agency representatives and community members that meet on a monthly basis to help guide youth and families in navigating the most intensive, publicly funded inpatient psychiatric treatment available to them.  CLIP services are designed for youth between the ages of 5 to 18 years old.  Applying for CLIP enrollment is done region by region by a locally organized CLIP committee.

Łącze do strony internetowej CLIP w stanie Waszyngton

Rzecznicy ds. Zdrowia behawioralnego

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapewnia bezpłatną i poufną pomoc, gdy masz obawy lub skargi dotyczące behawioralnych usług zdrowotnych. Jest niezależny od Beacon. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może Ci pomóc w systemie skarg i odwołań. Może również pomóc w złożeniu wniosku i pomocy podczas przesłuchania administracyjnego.

Criminal Justice Programs

Beacon contracts with local providers to deliver services to individuals with a behavioral health need who are involved with the local criminal justice system or incarcerated in the local jails. Services are provided within the rules of the two state proviso funding sources: Criminal Justice Treatment Account and Jail Transition.

BEHAWIORALNA RADA DORADCZA DS. ZDROWIA

The Southwest Washington Behavioral Health Advisory Board (SWWA BHAB) is a voluntary and community driven group that advises the Southwest Washington region on local behavioral health priorities.

Link to the SWWA BHAB’s webpage

Zasoby społeczności

Kliknij tutaj to see a list of community resources to support individuals and families in need, such as behavioral health services, transportation and housing.