System Kryzysowy PCWA

Usługi zdrowotne w sytuacjach kryzysowych są dostępne dla mieszkańców hrabstwa Pierce w ramach różnych partnerstw z dostawcami usług społecznych.

SYSTEM OPIEKI GRUP ROBOCZYCH

 Beacon ma na celu rozwój aktywnych grup roboczych składających się z interesariuszy z dziedziny zdrowia behawioralnego, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i usług socjalnych, aby rozwijać kryzysowy system opieki. Materiały będą publikowane na tej stronie w miarę ich dostępności.

REGIONALNA LINIA KRYZYSOWA

Crisis Connections obsługuje regionalną linię kryzysową 24/7/365 dla hrabstwa Pierce. W przypadku wszystkich dzwoniących infolinia kryzysowa dokona selekcji, przeanalizuje i przeprowadzi ocenę potrzeb i preferencji interwencyjnych; i, jak wskazano, będzie oferować ukierunkowane na rozwiązywanie problemów telefoniczne wsparcie kryzysowe, wspierać dzwoniącego w korzystaniu z jego/jej planu kryzysowego, koordynować z głównymi lokalnymi dostawcami usług leczenia dzwoniącego oraz ułatwiać połączenie z terminowymi i odpowiednimi interwencjami i zasobami, takimi jak interwencje kryzysowe dla młodzieży i dorosłych oraz wyznaczeni ratownicy kryzysowi, jak opisano poniżej). Każda osoba w hrabstwie Pierce może skorzystać z regionalnej linii kryzysowej (800-576-7764) w przypadku kryzysu behawioralnego. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dla osób indywidualnych i rodzin.

Hrabstwo Pierce

Społecznościowe usługi reagowania kryzysowego dla dorosłych są świadczone przez: MultiCare Mobile Outreach Crisis Team (MOCT).

Zaawansowaną mobilną odpowiedź kryzysową (MCR) Trueblood zapewnia Multicare

Społecznościowe usługi reagowania kryzysowego dla dzieci i młodzieży są świadczone przez: Katolickie nabożeństwa.

Osoby fizyczne mogą dzwonić do doradcy 24 godziny na dobę, codziennie, korzystając z regionalnej linii kryzysowej pod numerem 800-576-7764.

Wyznaczone osoby reagujące w sytuacjach kryzysowych (DCR)

MultiCare zatrudnia DCR (nazwa zmieniona z Wyznaczonych Specjalistów ds. Zdrowia Psychicznego [DMHP] z dniem 1 kwietnia 2018 r.), którzy odpowiadają placówkom w całej społeczności w celu oceny ryzyka i ustalenia, czy dana osoba może być bezpiecznie obsługiwana w warunkach ambulatoryjnych lub dobrowolnych szpitalach lub czy wymagają przymusowej hospitalizacji w celu ustabilizowania. DCR są jedynym podmiotem uprawnionym do niedobrowolnego zatrzymania osoby i powinny być dostępne tylko wtedy, gdy wszystkie inne opcje dobrowolności i współpracy zostały wyczerpane. W razie potrzeby DCR odpowiadają na prośby policji lub rodziny, aby ocenić osoby, które wykazują zachowania, które narażają ich lub osoby wokół nich na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Oceny mogą odbywać się w dowolnej lokalizacji społeczności. DCR współpracują z lokalnymi organami ścigania, aby zorganizować transport zagrożonych osób na oddział ratunkowy w celu przeprowadzenia pełnej oceny psychiatrycznej.

MATERIAŁY DO KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ PCWA