Usługi Waszyngtonu hrabstwa Pierce

W przypadku Pierce County Washington Beacon zarządza następującymi podstawowymi usługami:

USŁUGI KRYZYSOWE

BLOKOWE PLANOWANIE DOTACJI DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SUBSTANCJI

Każdy region w Waszyngtonie musi mieć aktualny plan, który kieruje administracją lokalnymi funduszami na rzecz zdrowia behawioralnego z Amerykańskiej Agencji ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego.

RODZINNY OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERÓW SYSTEMU MŁODZIEŻOWEGO (FYSPRT)

Okrągły Stół Partnerów Systemu Młodzieży Rodzinnej HI-FYVE Pierce County (HI-FYVE FYSPRT) jest zaangażowany w przekazywanie głosów młodzieży, rodzin i partnerów systemowych naszych społeczności, aby stworzyć sprawiedliwe forum, które pomoże w kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i poziomie regionalnym. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyłeś lub jesteś obecnie zapisany do usług finansowanych przez Medicaid w zakresie zdrowia psychicznego i / lub używania substancji w hrabstwie Pierce i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami, to wiedz, że HI-FYVE FYSPRT organizuje comiesięczne spotkanie gdzie osoby o podobnych poglądach omawiają i wspierają otwarty dialog w celu ulepszenia usług w naszej społeczności. Wszyscy otrzymają pyszną kolację, a uczestnicząca młodzież otrzyma skromną kartę podarunkową za aktywny udział.

Link do strony internetowej HI-FYVE FYSPRT

DZIECIĘCY DŁUGOTERMINOWY KOMITET PROGRAMOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (CLIP)

Komitet ds. Długoterminowych Programów Szpitalnych dla Dzieci w hrabstwie Pierce Washington (PCWA CLIP) składa się z przedstawicieli różnych agencji i członków społeczności, którzy spotykają się co miesiąc, aby pomóc młodzieży i rodzinom w nawigowaniu po najbardziej intensywnym, finansowanym ze środków publicznych stacjonarnym leczeniu psychiatrycznym, jakie jest dla nich dostępne . Usługi CLIP są przeznaczone dla młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Ubieganie się o rejestrację na CLIP odbywa się w poszczególnych regionach przez lokalnie zorganizowaną komisję CLIP.

Łącze do strony internetowej CLIP w stanie Waszyngton

RZECZNIK ZDROWIA BEHAWIORALNEGO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapewnia bezpłatną i poufną pomoc, gdy masz obawy lub skargi dotyczące behawioralnych usług zdrowotnych. Jest niezależny od Beacon. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może Ci pomóc w systemie skarg i odwołań. Może również pomóc w złożeniu wniosku i pomocy podczas przesłuchania administracyjnego.

  • Hrabstwo Pierce, prosimy o kontakt z doradcą ds. zdrowia behawioralnego Kim Olander pod numerem 253.304.7355 lub pocztą elektroniczną na adres Piotrek@OBHAdvocacy.org.

PROGRAMY SPRAWIEDLIWOŚCI KARNEJ

Beacon podpisuje umowy z lokalnymi dostawcami w celu świadczenia usług osobom z zachowaniami zdrowotnymi, które są zaangażowane w lokalny system wymiaru sprawiedliwości lub przebywają w lokalnych więzieniach. Usługi są świadczone w ramach dwóch-stanowych źródeł finansowania z zastrzeżeniem: Konto traktowania w sprawach karnych i Przejście do więzienia.

BEHAWIORALNA RADA DORADCZA DS. ZDROWIA

Rada Doradcza ds. Zdrowia Behawioralnego Hrabstwa Pierce w Waszyngtonie (PCWA BHAB) jest dobrowolną i kierowaną przez społeczność grupą, która doradza regionowi Pierce County Washington w zakresie lokalnych behawioralnych priorytetów zdrowotnych.

Link do strony internetowej PCWA BHAB

Zasoby społeczności

Kliknij tutaj aby zobaczyć listę zasobów społecznościowych w celu wsparcia potrzebujących osób i rodzin, takich jak behawioralna opieka zdrowotna, transport i zakwaterowanie.