System kryzysowy NCWA

Kryzysowe usługi zdrowotne behawioralne są dostępne dla mieszkańców hrabstw Chelan, Douglas, Grant i Okanogan poprzez różne partnerstwa z dostawcami społeczności.

WSPÓŁPRACA KRYZYSOWA NORTH CENTRAL WASHINGTON

W hrabstwach Chelan, Douglas, Grant i Okanogan działają aktywne grupy robocze składające się z interesariuszy z dziedziny zdrowia behawioralnego, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i usług socjalnych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały do współpracy.

LINIA KRYZYSOWA NORTH CENTRAL WASZYNGTON

Crisis Connections obsługuje regionalną linię kryzysową 24/7/365 dla hrabstw Chelan, Douglas, Grant i Okanogan. W przypadku wszystkich dzwoniących infolinia kryzysowa dokona selekcji, przeanalizuje i przeprowadzi ocenę potrzeb i preferencji interwencyjnych; i jak wskazano, będzie oferować skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów telefoniczne wsparcie kryzysowe, wspierać dzwoniącego w korzystaniu z ich planu kryzysowego, koordynować z głównymi lokalnymi świadczeniodawcami leczenia dzwoniącego oraz ułatwiać połączenie z terminowymi i odpowiednimi interwencjami i zasobami, takimi jak wyznaczone osoby reagujące na sytuacje kryzysowe (jak opisano poniżej). Każda osoba w hrabstwach Chelan, Douglas, Grant i Okanogan może skorzystać z linii kryzysowej północno-środkowego Waszyngtonu (800-852-2923) w przypadku kryzysu behawioralnego. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dla osób indywidualnych i rodzin.

Hrabstwa Chelan i Douglas

Katolickie organizacje charytatywne świadczy lokalne usługi kryzysowe.

  • Usługi przy wejściu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00
    Znajduje się pod adresem 145 S Worthen St w Wenatchee

Osoby fizyczne mogą dzwonić do doradcy 24 godziny na dobę, codziennie korzystając z Linii Kryzysowej NCWA pod numerem 800-852-2923.

Hrabstwo Grant

Renew: Grant Behavioral Health & Wellness świadczy lokalne usługi kryzysowe.

  • Usługi przy wejściu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00
    Znajduje się pod adresem 840 E Plum St w Moses Lake  lub  203 Central Ave S w Quincy

Osoby fizyczne mogą dzwonić, aby porozmawiać z doradcą 24 godziny na dobę, codziennie, korzystając z Linii Kryzysowej NCWA pod numerem 800-852-2923

Hrabstwo Okanogan

Opieka zdrowotna behawioralna Okanogan świadczy lokalne usługi kryzysowe.

  • Usługi przy wejściu od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 18:00 oraz w piątek od 8:00 do 16:00
    Znajduje się na 1007 Koala Drive w Omak

Osoby fizyczne mogą dzwonić, aby porozmawiać z doradcą 24 godziny na dobę, codziennie, korzystając z Linii Kryzysowej NCWA pod numerem 800-852-2923

WYZNACZONE REAGOWANIA KRYZYSOWE (DCR)

Catholic Charities (Chelan and Douglas Counties), Renew: Grant Behavioral Health & Wellness (Grant County), and Okanogan Behavioral HealthCare (Okanogan County) employs DCRs who respond throughout the community to assess for risk and to determine if an individual can be safely served in an outpatient or voluntary inpatient setting or if they require involuntary hospitalization in order to be stabilized. The DCRs are the only entity with the authority to detain an individual involuntarily and should only be accessed when all other voluntary and collaborative options have been exhausted. When needed, DCRs respond to police or family requests to evaluate individuals who are displaying behaviors that place them or those around them in imminent danger. Evaluations can take place in any community location. DCRs work with area law enforcement to arrange for endangered individuals to be transported to an emergency department for a complete psychiatric evaluation.

Broszura dotycząca kryzysu w zakresie zdrowia behawioralnego w północno-środkowej części Europy — DCR, ITA i inne (Język angielski)

MATERIAŁY DO KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ NCWA