System kryzysowy NCWA

Kryzysowe usługi zdrowotne behawioralne są dostępne dla mieszkańców hrabstw Chelan, Douglas, Grant i Okanogan poprzez różne partnerstwa z dostawcami społeczności.

WSPÓŁPRACA KRYZYSOWA NORTH CENTRAL WASHINGTON

W hrabstwach Chelan, Douglas, Grant i Okanogan działają aktywne grupy robocze składające się z interesariuszy z dziedziny zdrowia behawioralnego, wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i usług socjalnych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały do współpracy.

LINIA KRYZYSOWA NORTH CENTRAL WASZYNGTON

Crisis Connections obsługuje regionalną linię kryzysową 24/7/365 dla hrabstw Chelan, Douglas, Grant i Okanogan. W przypadku wszystkich dzwoniących infolinia kryzysowa dokona selekcji, przeanalizuje i przeprowadzi ocenę potrzeb i preferencji interwencyjnych; i jak wskazano, będzie oferować skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów telefoniczne wsparcie kryzysowe, wspierać dzwoniącego w korzystaniu z ich planu kryzysowego, koordynować z głównymi lokalnymi świadczeniodawcami leczenia dzwoniącego oraz ułatwiać połączenie z terminowymi i odpowiednimi interwencjami i zasobami, takimi jak wyznaczone osoby reagujące na sytuacje kryzysowe (jak opisano poniżej). Każda osoba w hrabstwach Chelan, Douglas, Grant i Okanogan może skorzystać z linii kryzysowej północno-środkowego Waszyngtonu (800-852-2923) w przypadku kryzysu behawioralnego. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje dla osób indywidualnych i rodzin.

Hrabstwa Chelan i Douglas

Katolickie organizacje charytatywne świadczy lokalne usługi kryzysowe.

  • Usługi przy wejściu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00
    Znajduje się pod adresem 145 S Worthen St w Wenatchee

Osoby fizyczne mogą dzwonić do doradcy 24 godziny na dobę, codziennie korzystając z Linii Kryzysowej NCWA pod numerem 800-852-2923.

Hrabstwo Grant

Odnowienie: Zapewnij zdrowie behawioralne i dobre samopoczucie świadczy lokalne usługi kryzysowe.

  • Usługi przy wejściu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00
    Znajduje się pod adresem 840 E Plum St w Moses Lake  lub  203 Central Ave S w Quincy

Osoby fizyczne mogą dzwonić, aby porozmawiać z doradcą 24 godziny na dobę, codziennie, korzystając z Linii Kryzysowej NCWA pod numerem 800-852-2923

Hrabstwo Okanogan

Opieka zdrowotna behawioralna Okanogan świadczy lokalne usługi kryzysowe.

  • Usługi przy wejściu od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 18:00 oraz w piątek od 8:00 do 16:00
    Znajduje się na 1007 Koala Drive w Omak

Osoby fizyczne mogą dzwonić, aby porozmawiać z doradcą 24 godziny na dobę, codziennie, korzystając z Linii Kryzysowej NCWA pod numerem 800-852-2923

WYZNACZONE REAGOWANIA KRYZYSOWE (DCR)

Katolickie organizacje charytatywne (hrabstwa Chelan i Douglas), Renew: Grant Behavioural Health & Wellness (Grant County) oraz Okanogan Behavioral HealthCare (hrabstwo Okanogan) zatrudniają DCR, którzy odpowiadają w całej społeczności w celu oceny ryzyka i ustalenia, czy dana osoba może być bezpiecznie obsługiwana w warunkach ambulatoryjnych lub dobrowolnych hospitalizowanych lub jeśli wymagają przymusowej hospitalizacji w celu stabilizacji. DCR są jedynym podmiotem uprawnionym do niedobrowolnego zatrzymania osoby i powinny być dostępne tylko wtedy, gdy wszystkie inne opcje dobrowolności i współpracy zostały wyczerpane. W razie potrzeby DCR odpowiadają na prośby policji lub rodziny, aby ocenić osoby, które wykazują zachowania, które narażają ich lub osoby wokół nich na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Oceny mogą odbywać się w dowolnej lokalizacji społeczności. DCR współpracują z lokalnymi organami ścigania, aby zorganizować transport zagrożonych osób na oddział ratunkowy w celu przeprowadzenia pełnej oceny psychiatrycznej.

Broszura dotycząca kryzysu w zakresie zdrowia behawioralnego w północno-środkowej części Europy — DCR, ITA i inne (Język angielski)

MATERIAŁY DO KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ NCWA