O nas

Jako organizacja ds. Usług administracyjnych w zakresie zdrowia behawioralnego (BH-ASO) z siedzibą w Waszyngtonie, Beacon odpowiada za behawioralne usługi kryzysowe w zakresie zdrowia dla wszystkich osób, niezależnie od ich statusu ubezpieczeniowego lub poziomu dochodów, w trzech regionach:

Beacon jest również odpowiedzialny za dodatkowe usługi niezwiązane z kryzysem dla osób o niskich dochodach, które nie mają ubezpieczenia. Struktura BH-ASO jest częścią modelu w pełni zintegrowanej opieki zarządzanej (FIMC), opracowanego przez Washington Health Care Authority, który ma na celu zapewnienie całoosobowej, zintegrowanej opieki dla populacji Medicaid w Waszyngtonie (Zdrowie Apple).

Klienci Apple Health otrzymują wszystkie usługi związane ze zdrowiem fizycznym, psychicznym i zaburzeniami używania substancji w ramach programu Apple Health.

Przeczytaj więcej o roli Beacon jako regionu Zdrowie behawioralne ASO.