Southwest Washington Behavioral Health Advisory Board

SWWA BHAB MISSION

It is the mission of the SWWA BHAB to improve integrated behavioral health services delivery in the Southwest Washington region by soliciting input from consumers, community members, stakeholders, and providers by coordinating quality improvement feedback.

SWWA BHAB Charter

Հաջորդ հանդիպումը. September 21st, 2021, at 4pm to 6pm

***Due to COVID19 and ensuring the well being of members and attendees, all future SWWA BHAB meetings will be conducted via Zoom until further notice*** Meeting/Zoom Details in Agenda 

For questions, please contact Kirstin Peterson at kirstin.peterson@beaconhealthoptions.com

2021 հանդիպումներ

Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս    
Օգոստոս Օրակարգ  
Սեպտեմբեր    
Հոկտեմբեր    
Նոյեմբեր    
Դեկտեմբեր    

Նախորդ րոպեներ