NCWA ճգնաժամային համագործակցության արխիվ

Grant County Crisis System of Care Care Collaborative

2018 Հանդիպումներ

Սեպտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Հոկտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

2019 Հանդիպումներ

Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Մարտ Օրակարգ Րոպեներ
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

2020 Հանդիպումներ

Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Օրակարգ Րոպեներ
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Օրակարգ Րոպեներ
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

2021 հանդիպումներ

Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Օրակարգ Րոպեներ
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Հանդիպում չկա  Հանդիպում չկա
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր  Հանդիպում չկա  Հանդիպում չկա
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

Չելան-Դուգլաս շրջանի խնամքի ճգնաժամային համակարգ

2018 Հանդիպումներ

Սեպտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Հոկտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

2019 Հանդիպումներ

Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Մարտ Օրակարգ Րոպեներ
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

2020 Հանդիպումներ

Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Օրակարգ Րոպեներ
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Օրակարգ Րոպեներ
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

2021 հանդիպումներ

Օրակարգ Րոպեներ Meeting Materials
Հունվար Օրակարգ Րոպեներ
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Օրակարգ Րոպեներ
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Օրակարգ Րոպեներ
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Օրակարգ Րոպեներ
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Օրակարգ Րոպեներ Community Behavioral Health Rental Program (CBRA)
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ

Օկանողան շրջանի խնամքի ճգնաժամային համակարգ համագործակցային

2020 Հանդիպումներ

Հունվար Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Դեկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Հունվար Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Փետրվար Օրակարգ Րոպեներ
Մարտ Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Ապրիլ Օրակարգ Րոպեներ
Մայիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Հունիս Օրակարգ Րոպեներ
Հուլիս Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Օգոստոս Օրակարգ Րոպեներ
Սեպտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Հոկտեմբեր Օրակարգ Րոպեներ
Նոյեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա
Դեկտեմբեր Հանդիպում չկա Հանդիպում չկա