فرم های ارائه دهنده

 Client Registration

Clinical Forms

Handbook – WA Supplement

ProviderConnect

  • ProviderConnect Guides and Tutorials
  • با ProviderConnect وارد شوید یا ثبت نام کنید ، ابزاری آنلاین که به شما امکان می دهد وضعیت ادعاها را ارسال و بررسی کنید ، صلاحیت اعضا را بررسی کنید ، نمایه ارائه دهنده خود را به روز کنید ، مجوزهای سرپایی و سرپایی را بخواهید و موارد دیگر. ProviderConnect استفاده آسان ، ایمن و 24 ساعته در دسترس است.