مشارکتهای PCWA Crisis

مشارکت در سیستم بحران پیرس واشنگتن

جلسات 2022 - شهرستان پیرس

ماه   دستور جلسه   دقایق 

مواد تکمیلی

ژانویه دستور جلسه دقایق  
فوریه دستور جلسه دقایق  
مارس دستور جلسه دقایق

ارائه لینک نوجوان, برای نوجوانان به کجا مراجعه کنیم, به روز رسانی برنامه Navigator Recovery

آوریل دستور جلسه دقایق 988 به روز رسانی – پاورپوینت
ممکن است دستور جلسه دقایق  
ژوئن دستور جلسه دقایق  
جولای دستور جلسه دقایق  
مرداد دستور جلسه    
سپتامبر      
اکتبر      
نوامبر      
دسامبر      

بایگانی